TARLABAŞI MÜLK SAHİPLERİ VE KİRACILARI KALKINDIRMA VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
ANA SAYFA  ::  ENGLISH  
UNESCO'nun Tarlabaşı ile ilgili cevabı ... Flaş! Flaş! Flaş! Tarlabaşı AİHM'e Emanet ...
Dernek Başkanı Ahmet Gün'ün Ulusal Kanal'daki açıklamaları - 20.12.2011 Dernek Başkanı Ahmet Gün'ün Habertürk'teki açıklamaları - 12.08.2010 Dernek Başkanı Ahmet Gün'ün Ulusal Kanal'daki açıklamaları - 12.11.2010
 
UNESCO'nun Tarlabaşı ile ilgili cevabı
UNESCO
KÜLTÜR BÖLÜMÜ
24 EYLÜL 2010
KONUSU: TARLABAŞI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ, İSTANBUL, TÜRKİYE


Sayın Barış Kaşka,
Teşekkürlerimi bildirmek isterim ki Tarlabaşı Mülk Sahipleri ve Kiracıları Kalkındırma Derneği olarak Tarlabaşı, İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm projesi ile açmış olduğunuz davaları bildiren mektubunuzu aldık.
 
DERNEK BAŞKANI AHMET GÜN'ÜN AÇIKLAMASI
Tarlabaşı Mülk Sahipleri ve Kiracıları Kalkındırma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği 18.02.2008 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş ismimizden de anlaşılacağı gibi kuruluşumuzda kiracıları da derneğimizin bünyesine kattık.Bunun anlamı kiracılarımız da bir parçamızdı. Onların da burada yaşam hakları ihlal edilmekteydi. Kiracılarımız da bu bölgede ticaret yapıp hem devletimize vergi ödüyorlar hem de bizlere kira ödüyorlardı hem de istihdam yaratıyorlardı. Hem de o bölgede kendi yaşamlarını sürdürüyorlardı. Onların da maduriyeti önemli olduğundan kiracıları da içimize aldık. Ana amacımız mülk sahiplerinin ve kiracıların magduriyetlerini önlemek ve çözüm yolları aramaktı. Bu çözüm yollarını belediye yetkililerine anlatmak istiyorduk...
 
Soru sormak, bizimle iletişim kurmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.
 
Ad - Soyad:
Şehir:
E-mail:
Tel:
İletmek istedikleriniz:
  güvenlik kodu:
 
Tarlabaşı AİHM'e emanet ( Hürriyet Gazetesi / 29 Nisan 2010 )
İstanbul Tarlabaşı Mülk Sahipleri ve Kiracıları Kalkındırma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği adı altında dernek kuran semtteki mülk sahipleri, İzmir Barosuna kayıtlı avukat Barış Kaşka aracılığıyla kamulaştırma çalışmalarının acilen durdurulması istemiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu.

Avukat Barış Kaşka yaptığı açıklamada, Beyoğlu Belediyesinin Tarlabaşı semtindeki, "5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanun"a dayanan uygulamalarının bölgedeki "eşsiz 209 tarihi binayı yok etme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını", mülk sahiplerini de mağdur ettiğini iddia etti.

5366 sayılı Yasaya dayanan, Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30 Kasım 2007 tarihli 26 numaralı kararının ardından, Beyoğlu Belediyesinin tarihi gayrimenkulleri, "yenileme ve taşıma" projeleriyle, "yok pahasına" kamulaştırmaya başladığını ileri süren Kaşka, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26 numaralı kararı ve projelerin yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açmıştı. Bir grup Tarlabaşı sakini, Tarlabaşı Mülk Sahipleri ve Kiracıları Kalkındırma ve Sosyal Yardımlaşma Derneğini kurarak, davaya müdahil oldular. Henüz esasa ilişkin karar verilmedi ancak İstanbul 3. İdare Mahkemesi ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması talebini, müvekkillerimiz aleyhine reddetti.

Semt sakinleri adına, projenin acilen durdurulması gerektiğini, yoksa telafisi imkânsız zararların meydana gelebileceğini savunuyoruz. Bu nedenle, AİHM'e davayı bu aşamada taşıdık. Başvurumuzla çok tartışılan 5366 sayılı Yasa ilk kez uluslararası hukuk denetimine açılmış olacak. AİHM'in, en az 200 yıllık geçmişe sahip yapıların yok olmasına, semt sakinlerinin mağduriyetine 'dur' diyeceğine inanıyoruz."

5366 sayılı Yasa'nın, Anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. ve 8. maddelerine ve Ek Protokolun 1/1 maddelerine aykırı olduğunu savunan Kaşka, şöyle dedi:

"Bakanlar Kurulu, 6 Temmuz 2006 tarihinde, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanuna dayanarak, Beyoğlu Belediyesine 'acele kamulaştırma yetkisi' verdi. O tarihte var olmayan bu proje için olağan kamulaştırmanın gecikmeye neden olacağının nasıl anlaşıldığına ve bu yetkinin nasıl verildiğine anlam veremiyoruz. 5366 sayılı Yasa ile koruma amaçlı imar planları ile yapılması gereken müdahaleler, kentsel dönüşüm sahası haline getirilmiş ve Koruma Kurulları devreden çıkarılmıştır.

Uygulama, kültürel varlıkları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı gibi semt sakinleri için son derece haksız sonuçlar doğruyor. İnsanların mülkleri, yok pahasına ele geçirilmek isteniyor. Acele kamulaştırma yetkisinden güç alan belediye, semt sakinlerinin kat karşılığı kamulaştırma önerilerini kabul etmiyor. Mülk sahiplerinin kendi binalarını yenileme hakkını da kendilerine vermiyor. Bu nedenle uygulama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ilgili hükümlerine açıkça aykırı. İdari işlemin yürütmesinin durdurulması, hayati öneme sahip."

Başvuru dilekçelerine, çeşitli üniversite görevlilerince hazırlanmış Tarlabaşı projesine ilişkin tezleri de eklediğini bildiren Barış Kaşka, davanın görülmesinin öne çekilmesini ve Strazburg'ta duruşma talep ettiklerini sözlerine ekledi.
 
 

Yapım: A4 Reklam